Home

Velkommen på siden “Vennerest”

Hjemmesiden er dedikeret til Danmarks Motorcykel Museum, og har til formål at viderebringe information, viden og interesse om det arbejde, som  museets venneforeningen udfører i forbindelse med restaurering af gamle motorcykler.

Det er intentionen, at Venneforeningens forskellige projekter løbende kan følges, og projekterne vil medvirke til en forøget interesse for Danmarks Motorcykel Museum.

Siden drives på frivillig basis af en af Venneforeningens medlemmer.

Al henvendelse omkring Danmarks Motorcykel Museum og Venneforeningens almene virke og drift henvises til kontaktoplysningerne på disses hjemmesider.

God fornøjelse.